Guvernare corporativă

Documente utile

Politica Integrată pentru Calitate, Sănătate, Siguranță, Mediu, Anti mită și Securitatea Informațiilor

Misiunea noastră este de a dezvolta noi tehnologii și soluții inovatoare de mobilitate durabilă care definesc noi modele de afaceri și fluxuri de venituri, precum și parteneriate și alianțe, atât în țările existente, cât și în cele noi. PPC Blue se angajează să respecte reglementările aplicabile, să implementeze inițiative proactive voluntare și să adopte Sistemul de management integrat bazat pe principiul îmbunătățirii continue și care aderă la cele mai adecvate standarde de calitate, sănătate, siguranță, mediu, anti-mită și securitate a informațiilor.

Codul etic

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică privitoare la conducerea afacerilor și a activităţilor societăţii, asumate de către angajații noștri, fie în calitate de administratori, fie în calitate de angajaţi de orice natură ai acestor societăți.

Planul "Toleranță zero față de corupție"